Специјалистички услуги

Прегледот содржи ЕКГ, аускултација, палпација (преглед на стомак). Дијагноза и терапија.
Цена на услугата: 1000 денари

ЕКГ – електрокардиографско снимање на срцето и анализа на неговиот ритам, брзина и морфологија. Дијагноза и терапија.
Цена на услугата: 300 денари

Ехокардиографско снимање на срцето со дводимензионален ЕХО-апарат и Доплер анализа со кои се откриваат валвуларни аномалии, варијации на крвниот притисок, слабост на срцевиот мускул и други патолошки состојби. Дијагноза и терапија.
Цена на услугата: 1500 денари

Ултра-звук на органите во абдоменот со кој се согледува нивната анатомија, присуство на патолошки состојби, како и присуство на калкулоза (камчиња) во жолчно кесе и бубрези. Дијагноза и терапија.
Цена на услугата: 1200 денари

24-часовно мониторирање на крвниот притисок со извонредно мал апарат со кој се постигнуваат прецизни мерења. Дијагноза и терапија.
Цена на услугата: 800 денари

24-часовно и 48-часовно мониторирање на ритамот, брзината и морфологијата на срцето. Дијагноза и терапија.
Цена на услугата: 1000 денари

Метод со кој се мери капацитетот на белите дробови и брзина на протокот на воздух низ дишните патишта.
Цена на услугата: 300 денари

Интравенозна, интрамускулна и субкутана терапија по проценка на интернистот или на барање на пациентот.
Цена на услугата: Од 100 до 700 денари

Цена на услугата: 100 денари

Во соработка со Авицена и Адриа Лаб и со упати од матични лекари.

Пакет на прегледи

Вклучуваат основен пакет во склоп на законските прописи, како и проширени пакети по барање на клиентите.
Основниот пакет вклучува:

 • ЕКГ
 • Спирометрија
 • Основно лабораториско испитување
 • Аускултација
 • Мерење на крвен притисок
 • Проверка на видот

Цена на основниот пакет: 800 денари


Менаџерски пакет

Менаџерскиот пакет е специјално наменет за лица со поголема одговорност во одредена компанија кои се задолжени редовно и темелно да извршуваат целосни прегледи и да го одржуваат своето здравје

Специјалната понуда вклучува:

 • Интернистички преглед
 • ЕКГ
 • Ехо на срце
 • Ехо на внатрешни органи
 • Спирометрија
 • Дијагноза
 • Терапија

Цена на пакетот: 3500 денари