Биографија

Д-р Виолета Христов

Специјалист по интерна медицина
D-r Violeta Hristov

Родена на 1-ви Септември 1960 година во Прилеп, Д-р Виолета Христов работи како општ лекар уште од 1986 година и како специјалист по интерна медицина од 2002 година. Добро е позната помеѓу нејзините пациенти и колеги за нејзината детална дијагностика и ЕХО-прегледи. Мажена е и има две деца.

Член е на МЕКАРД – Македонско Здружение за Ехокардиологија од 2003 година и ESC – Европско Здружение за Кардиологија од 2008 година.

Работно искуство
 • 2011 – (денес) ПЗУ Д-р Виолета Христов – ВИМЕДИКА, Скопје
  Специјалист по интерна медицина, приватна ординација
 • 2008 – 2011 Промедика Медицински Центар, Скопје
  Специјалист по интерна медицина, приватна поликлиника
 • 2002 – 2008 Поликлиника на Министерство за Внатрешни Работи, Скопје
  Специјалист по интерна медицина, државна поликлиника
 • 1988 – 1998 Општа амбуланта, Арачиново, Скопје
  Општ лекар, државна поликлиника
 • 1986 – 1988 Медицински Центар, Прилеп, Македонија
  Општ лекар, државна болница
  » Превентивна медицинска пракса и имунизација
Образование
 • Декември, 2011 – Болница Св. Екатерина, Софија, Бугарија
  Практична едукација за ехокардиографија
 • 1998 – 2002 Медицински Факултет, Скопје, Македонија
  Диплома 2002, Специјалист по интерна медицина
 • 1979 – 1985 Медицински Факултет, Скопје, Македонија
  Диплома 1985, Доктор по општа медицина
 • 1975 – 1979 Јосип Броз Тито, Скопје, Македонија
  Диплома 1979, Општа гимназија
Сертификати
 • Декември 2011 – Болница Св. Екатерина, Софија, Бугарија
  » За посетување на практична едукација во ехокардиографија, Специјалист по интерна медицина
 • Февруари 2005 – GlaxoSmithKline, Скопје
  » За посетување на тренинг-курс за астма 2003-2005, Скопје
 • Јануари 2005 – Институт за срцеви болести, Клинички центар, Медицински факултет, Скопје
  » За посетување на Лабораторија за Коронарен Стрес Тест, 22-ри Ноември, 2004 – 22-ри Јануари, 2005 на Институтот за срцеви болести, Скопје
 • Октомври 2003 – Институт за срцеви болести, Клинички центар, Медицински факултет, Македонско Здружение за Ехокардиографија (МЕКАРД), Македонско Здружение за Кардиологија, Скопје, Македонија» За присуство на 6-та Школа за Ехокардиографија 28-30 Октомври, 2003, Скопје
 • Септември 2002 – МЕКАРД, Охрид, Македонија
  » За присуство на 1-от Меѓународен Симпозиум за Ехокардиографија, Охрид
Дополнително образование
 • Мај 2012, ESC Конгрес за Срцеви Заболувања, Белград, Србија
 • Декември 2011, Практична едукација за ехокардиографија, Софија, Бугарија
 • 2003 – 2005 Тренинг-курс за астма, Скопје, Македонија
 • 28-30 Октомври, 2003 – 6-та Школа за Ехокардиографија, Скопје
 • Септември 2002 – 1-от Меѓународен Симпозиум за Ехокардиографија, Охрид