vimedika.mksitemap

Д-р Виолета Христов

Специјалист по интерна медицина

D-r Violeta Hristov

Родена на 1-ви Септември 1960 година во Прилеп, Д-р Виолета Христов работи како општ лекар уште од 1986 година и како специјалист по интерна медицина од 2002 година. Добро е позната помеѓу нејзините пациенти и колеги за нејзината детална дијагностика и ЕХО-прегледи. Мажена е и има две деца.

Член е на МЕКАРД – Македонско Здружение за Ехокардиологија од 2003 година и ESC – Европско Здружение за Кардиологија од 2008 година.


  • 2011 – (денес) ПЗУ Д-р Виолета Христов – ВИМЕДИКА, Скопје
   Специјалист по интерна медицина, приватна ординација
  • 2008 – 2011 Промедика Медицински Центар, Скопје
   Специјалист по интерна медицина, приватна поликлиника
  • 2002 – 2008 Поликлиника на Министерство за Внатрешни Работи, Скопје
   Специјалист по интерна медицина, државна поликлиника
  • 1988 – 1998 Општа амбуланта, Арачиново, Скопје
   Општ лекар, државна поликлиника
  • 1986 – 1988 Медицински Центар, Прилеп, Македонија
   Општ лекар, државна болница
   » Превентивна медицинска пракса и имунизација

  • Декември, 2011 – Болница Св. Екатерина, Софија, Бугарија
   Практична едукација за ехокардиографија
  • 1998 – 2002 Медицински Факултет, Скопје, Македонија
   Диплома 2002, Специјалист по интерна медицина
  • 1979 – 1985 Медицински Факултет, Скопје, Македонија
   Диплома 1985, Доктор по општа медицина
  • 1975 – 1979 Јосип Броз Тито, Скопје, Македонија
   Диплома 1979, Општа гимназија

  • Декември 2011 – Болница Св. Екатерина, Софија, Бугарија
   » За посетување на практична едукација во ехокардиографија, Специјалист по интерна медицина
  • Февруари 2005 – GlaxoSmithKline, Скопје
   » За посетување на тренинг-курс за астма 2003-2005, Скопје
  • Јануари 2005 – Институт за срцеви болести, Клинички центар, Медицински факултет, Скопје
   » За посетување на Лабораторија за Коронарен Стрес Тест, 22-ри Ноември, 2004 – 22-ри Јануари, 2005 на Институтот за срцеви болести, Скопје
  • Октомври 2003 – Институт за срцеви болести, Клинички центар, Медицински факултет, Македонско Здружение за Ехокардиографија (МЕКАРД), Македонско Здружение за Кардиологија, Скопје, Македонија

   » За присуство на 6-та Школа за Ехокардиографија 28-30 Октомври, 2003, Скопје
  • Септември 2002 – МЕКАРД, Охрид, Македонија
   » За присуство на 1-от Меѓународен Симпозиум за Ехокардиографија, Охрид

  • Мај 2012, ESC Конгрес за Срцеви Заболувања, Белград, Србија
  • Декември 2011, Практична едукација за ехокардиографија, Софија, Бугарија
  • 2003 – 2005 Тренинг-курс за астма, Скопје, Македонија
  • 28-30 Октомври, 2003 – 6-та Школа за Ехокардиографија, Скопје
  • Септември 2002 – 1-от Меѓународен Симпозиум за Ехокардиографија, Охрид

Vimedika © 2012-2014
WordPress Themes

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet peuterey outlet online parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher moncler sito ufficiale moncler sito ufficiale outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online